jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Innovate UK Briefing - Manufacturing & Materials and Infrastructure Systems Competitions Briefing

UK businesses can apply for a share of £19 million for innovation projects in manufacturing and materials or infrastructure systems. A further £16 million is available for KTPs. To lead a project you must: be a UK based business of any size or a Research and Technology Organisation (RTO) involve at least one micro, small or medium-sized enterprise (SME)

Read more

19/12/2017

Image: Innovate UK Briefing - Manufacturing & Materials and Infrastructure Systems Competitions Briefing

KTN Briefing - KTN - Modelling, Simulation, Ai and Augmented Reality For Connected and Autonomous Vehicles

The Welsh Government and the KTN invites you to this event where you can learn more about the opportunities in this area, form collaborations, discuss the future developments in the field as well as find out how ideas and technologies from other fields can be incorporated.

Read more

18/01/2018

Image: KTN Briefing - KTN - Modelling, Simulation, Ai and Augmented Reality For Connected and Autonomous Vehicles

Advanced Vibration and Acoustic Measurement Techniques

This two-day Continual Professional Development (CPD) event will provide an insight into four established measurement techniques with world leaders in their respective field. Interactive workshops focussing on Audible Acoustics (AA) by AcSoft, Acoustic Emission (AE) by Mistras Ltd, Vibrometry by Polytech Ltd and Ultrasonic Inspection by Olympus will form the basis of this two-day event.

Read more

30/01/2018

Image: Advanced Vibration and Acoustic Measurement Techniques

METal - Manufacturing Technology

The manufacturing technology course provides an overview of common manufacturing techniques and methods as well as covering some of the technical aspects associated with these techniques.

Read more

13/02/2018

Image: METal - Manufacturing Technology
Image: METaL - Corrosion & Coatings Technology

06/03/2018

METaL - Corrosion & Coatings Technology

This course provides an in-depth understanding of the world of corrosion, the electrochemical mechanisms and methods for preventing corrosion.

Read more

Nod cydweithrediad ASTUTE 2020 gydag ALC oedd adnabod yn fanylach sut mae colofn oleuo’n perfformio

Yn dilyn ymlaen o drefniadau cydweithio llwyddiannus yn ystod cyfnod ariannu ASTUTE yn 2010-2015, nod y cydweithio rhwng ASTUTE 2020 ac ALC oedd nodi’n fanylach union berfformiad colofn oleuo mewn amser go iawn, yn erbyn y lefel o berfformiad a ragfynegwyd.

Read more

04/10/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Nod cydweithrediad ASTUTE 2020 gydag ALC oedd adnabod yn fanylach sut mae colofn oleuo’n perfformio

Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

Roedd Divemex Ltd. yn brofiadol ym maes y diwydiannau morol ac yn sylweddoli bod angen math newydd o angor. Bu ASTUTE 2020 yn cydweithio â Divemex i bennu paramedrau perfformiad, gan gyfeirio’n arbennig at gywirdeb/gallu ailadrodd y safle lansio a safle gwreiddio terfynol yr angor newydd.

Read more

13/09/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Calon yn galluogi profion clinigol â Dyfais Cymorth Fentrigol gyntaf y DU

Sefydlwyd Calon Cardio yn 2007 ac mae’n rhan o’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Calon Cardio yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o bympiau gwaed mewnblanadwy ar gyfer trin methiant cronig datblygedig yn y galon, y MiniVAD™, Dyfais Fechan Cymorth Fentriglaidd.

Read more

17/07/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Calon yn galluogi profion clinigol â Dyfais Cymorth Fentrigol gyntaf y DU

Cwmnïau o Gymru yn gallu manteisio ar arbenigedd academaidd yn Industry 4.0

Mae cwmnïau yng Nghymru yn cael cyfle i ddysgu o’r profiad a gafwyd yn nhermau ‘beth weithiodd’ a ‘beth na weithiodd’ yn ystod taith Uni-Pol i gyrraedd Industry 4.0 trwy gydweithio ag ASTUTE 2020.

Read more

25/05/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Cwmnïau o Gymru yn gallu manteisio ar arbenigedd academaidd yn Industry 4.0
Image: Swansea University - Year in Industry

03/03/2017

Swansea University - Year in Industry

The College of Engineering at Swansea University runs a Year in Industry placement scheme. It is a valued scheme for our students who get a chance to be trained as better engineers.

Read more