Croeso i ASTUTE

Wrthi’n Ymgorffori Uwch Dechnolegau ym Mhrosesau Gweithgynhyrchu Cymru

Mae Prosiect ASTUTE (Uwch Dechnolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy) a gafodd ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd rhwng 2007-2013 wedi gorffen. Cafodd ASTUTE ei ariannu yn rhannol gan y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd drwy’r Llywodraeth Gymreig.

Mae ASTUTE wedi cefnogi’r broses o sbarduno syniadau yn y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru trwy ddarparu adnoddau, cyfleusterau, cyngor ac arweiniad sy’n gwneud yn fawr o’r cyfoeth o ymchwil heb ei ail ym Mhrifysgolion Cymru, mewn prosiectau ymchwil lle ceir cydweithio agos â diwydiant.
Mae ASTUTE wedi cefnogi mwy na 250 o fentrau Cymreig yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, gan eu cefnogi i sicrhau cynaliadwyedd a chystadleurwydd hir dymor, a’r gwelliannau amlycaf a welwyd gan gwmnïau oedd gwella prosesau, cyflymu ymchwil a datblygu, gwell rhagolygon twf a datblygu cynnyrch newydd.

Mae gwerthusiad terfynol ASTUTE, sy’n cynnwys canfyddiadau adolygiad allanol annibynnol. wedi cael ei gynnal yn ddiweddar. Daeth yr adroddiad i’r casgliad, o ddefnyddio amcangyfrifon ceidwadol, fod gwaith ASTUTE wedi cael effaith economaidd oedd yn werth ymhell dros £200 miliwn yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd. Dangoswyd, am bob £1 a fuddsoddwyd, fod enillion neilltuol o fwy nag £8 o effaith economaidd wedi’u cyflawni.

Ymhlith y mesurau allweddol a gyflawnwyd gan ASTUTE mae 141 o brosiectau Ymchwil a Datblygu cydweithredol a 294 o achosion o gynorthwyo mentrau, gan arwain at allbynnau fel y canlynol:

• Cyfanswm y ceisiadau ariannu a gyflwynwyd o ganlyniad i ymyriadau ASTUTE oedd £49,882,644
• Prosiect unigol a allai arbed dros 10,000 tunnell o CO2 bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig yn unig
• Sbarduno gwerth £6,636,800 o fuddsoddi
• Creu 158 o swyddi
• Creu 11 o fentrau
• Cofrestru 42 o gynnyrch, prosesau neu wasanaethau
• Lansio 342 o gynnyrch, prosesau neu wasanaethau

Carem ddiolch yn ddidwyll i bawb sydd wedi bod ar y blaen ym meysydd ymchwil, arloesedd a datblygiad, gan wreiddio technolegau a throsglwyddo gwybodaeth i Fentrau Bach Cymru yn ystod pum mlynedd diwethaf, yn arbennig i sector diwydiant Cymru am ymgysylltu ag academia a dangos bod cydweithio agos a phartneriaeth yn greiddiol i berthynas lwyddiannus, ac i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol am ddarparu cyngor ac arweiniad gwerthfawr.

Bu eich holl gefnogaeth yn ystod y pum mlynedd diwethaf yn fodd i ni gael effaith gadarnhaol iawn ar dwf economaidd sector gweithgynhyrchu Cymru. Bydd eich cefnogaeth yn helpu’r sector weithgynhyrchu i ffynnu. Diolch yn fawr.

Cysylltu â ni

What's Happening

 1. 22.Feb.2017

  EEF National Manufacturing Conference and Dinner 2017

  Over 800 of the UKs most influential manufacturing and political leaders will be gathering to discuss the hottest topics in the industry this is your chance to hear the experts ..

  Read More...
 2. 21.Feb.2017

  METal - Manufacturing Technology

  The manufacturing technology course provides an overview of common manufacturing techniques and methods as well as covering some of the technical aspects associated with these tech..

  Read More...
 3. 21.Feb.2017

  WEAF Annual Conference 2017

  Competitiveness in a brave new world; A lot has changed since we last met at the South Wests Aerospace Conference in February last year. The political landscape in the UK is changi..

  Read More...
 4. 07.Feb.2017

  METaL - Corrosion & Coatings Technology

  This course provides an in-depth understanding of the world of corrosion, the electrochemical mechanisms and methods for preventing corrosion. A good understanding will also be gai..

  Read More...
 5. 07.Feb.2017

  REACH Event -BAWA

  On the 1st June 2017 new legislation will be enacted which will have a significant impact on the materials, processes and coatings which can be used in aerospace manufacturing.

  Read More...