jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Bydd y tîm o academyddion sydd ymhlith goreuon y byd ac arbenigwyr technegol hynod gymwysedig yn gweithio gyda diwydiant i ymdrin â heriau gweithgynhyrchu er mwyn datblygu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch ar gyfer y farchnad fyd-eang.

Mae prosiect ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Uwch Cynaliadwy) wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch cyfranogol.


Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet, Mark Drakeford:

“Rydw i wrth fy modd bod arian o’r UE yn helpu busnesau Cymru i wella’u cynhyrchiant trwy fanteisio ar yr arbenigedd a geir yn ein sefydliadau academaidd hynod glodwiw a mabwysiadu’r technolegau diweddaraf i gyflawni llwyddiant masnachol a thwf yn ein heconomi.”

 • METal - Environmental Impact & Sustainability

  METal - Environmental Impact & Sustainability

  06/12/2017

  With focus on the environment ever increasing and legislation rapidly changing it is becoming more important to understand the influence industry has on the environment. This course provides an education into current legislation and the influence industry is having on the environment.

  Cael gwybod rhagor
  METal - 	Introduction to Materials Testing in a Manufacturing Environment

  METal - Introduction to Materials Testing in a Manufacturing Environment

  05/12/2017

  This course provides an understanding of the interrelationship between material properties at the atomic, microscopic and macroscopic scale which underpin the mechanical properties of metals and their alloys, polymers, ceramics and composites.

  Cael gwybod rhagor
  Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

  Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

  30/11/2017

  Cynhelir ein digwyddiad blynyddol i ddathlu cynnydd a llwyddiannau’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014–2020 yng Nghymru fore Iau, 30 Tachwedd 2017 yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

  Cael gwybod rhagor
  Arloesi mewn Busnesau Bach a Chanolig – Gweithdy Horizon 2020

  Arloesi mewn Busnesau Bach a Chanolig – Gweithdy Horizon 2020

  23/11/2017

  Dyma eich cyfle i ddarganfod mwy am sut mae eich busnes chi yn gallu elwa o’r gyllid Horizon 2020, gan ganolbwyntio ar yr Offeryn BBaCh a Banc Busnes Prydain.

  Cael gwybod rhagor
  Knowledge Transfer Network: The Future of Flight

  Knowledge Transfer Network: The Future of Flight

  15/11/2017

  How can the UK improve the connectivity of transport modes to seamlessly deliver people and goods from door-to-door? Where and what are the business innovation opportunities to grow the economy and a sustainable aviation industry?

  Cael gwybod rhagor
  Nod cydweithrediad ASTUTE 2020 gydag ALC oedd adnabod yn fanylach sut mae colofn oleuo’n perfformio

  Nod cydweithrediad ASTUTE 2020 gydag ALC oedd adnabod yn fanylach sut mae colofn oleuo’n perfformio

  04/10/2017

  Yn dilyn ymlaen o drefniadau cydweithio llwyddiannus yn ystod cyfnod ariannu ASTUTE yn 2010-2015, nod y cydweithio rhwng ASTUTE 2020 ac ALC oedd nodi’n fanylach union berfformiad colofn oleuo mewn amser go iawn, yn erbyn y lefel o berfformiad a ragfynegwyd.

  Cael gwybod rhagor
  Aerospace Wales Forum Autumn Newsletter 2017

  Aerospace Wales Forum Autumn Newsletter 2017

  02/10/2017

  Read the latest edition of Aerospace Wales Forum Autumn Newsletter, we hope you find it both interesting and informative.

  Cael gwybod rhagor
  ASTUTE 2020 in collaboration with Marine Power Systems Ltd. on their clean, Reliable and Affordable Wave Power Technology

  ASTUTE 2020 in collaboration with Marine Power Systems Ltd. on their clean, Reliable and Affordable Wave Power Technology

  14/09/2017

  ASTUTE 2020 is working with MPS on generating suitable computational models using information supplied by MPS along with performing finite element analysis on the structure.

  Cael gwybod rhagor
  Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

  Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

  13/09/2017

  Roedd Divemex Ltd. yn brofiadol ym maes y diwydiannau morol ac yn sylweddoli bod angen math newydd o angor. Bu ASTUTE 2020 yn cydweithio â Divemex i bennu paramedrau perfformiad, gan gyfeirio’n arbennig at gywirdeb/gallu ailadrodd y safle lansio a safle gwreiddio terfynol yr angor newydd.

  Cael gwybod rhagor
  Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

  Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

  13/09/2017

  Ar benwythnos 9fed – 10fed Medi, bu ASTUTE 2020 yn cymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Abertawe.

  Cael gwybod rhagor
  Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Calon yn galluogi profion clinigol â Dyfais Cymorth Fentrigol gyntaf y DU

  Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Calon yn galluogi profion clinigol â Dyfais Cymorth Fentrigol gyntaf y DU

  17/07/2017

  Sefydlwyd Calon Cardio yn 2007 ac mae’n rhan o’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Calon Cardio yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o bympiau gwaed mewnblanadwy ar gyfer trin methiant cronig datblygedig yn y galon, y MiniVAD™, Dyfais Fechan Cymorth Fentriglaidd.

  Cael gwybod rhagor