jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Bydd y tîm o academyddion sydd ymhlith goreuon y byd ac arbenigwyr technegol hynod gymwysedig yn gweithio gyda diwydiant i ymdrin â heriau gweithgynhyrchu er mwyn datblygu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch ar gyfer y farchnad fyd-eang.

Mae prosiect ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Uwch Cynaliadwy) wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch cyfranogol.


Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet, Mark Drakeford:

“Rydw i wrth fy modd bod arian o’r UE yn helpu busnesau Cymru i wella’u cynhyrchiant trwy fanteisio ar yr arbenigedd a geir yn ein sefydliadau academaidd hynod glodwiw a mabwysiadu’r technolegau diweddaraf i gyflawni llwyddiant masnachol a thwf yn ein heconomi.”

 • Engineering Wales Conference 2017

  Engineering Wales Conference 2017

  18/10/2017

  As part of the Welsh Government’s Sêr Cymru initiative The National Research Network (NRN) in Advanced Engineering and Materials (AEM) hosts 'Engineering Wales.' This inaugural event is designed to enhance the voice of engineering from within Wales and promote its activities and scientific achievements during a one day event through an array of talks and workshops with the promotion of industry and academia collaboration at its heart.

  Cael gwybod rhagor
  Collaborate 2017

  Collaborate 2017

  17/10/2017

  Collaborate 2017 is dedicated to celebrating and promoting collaborative projects and partnerships across industry, academia, Government, health boards and other organisations. Bringing together representatives from across the region and beyond, the event is hosted by Swansea University, ARCH, ABM and Hywel Dda University Health Boards. Alongside the event’s high profile speakers, there will also be a series of themed breakout sessions, exhibition space and opportunity for attendees to network for further collaboration.

  Cael gwybod rhagor
  Autolink 2017 - Automotive Futures

  Autolink 2017 - Automotive Futures

  26/09/2017

  Venue: Cardiff City Stadium Organised by the WAF and supported by Industry Wales and the Welsh Government, this year's Autolink event looks at the trends in automotive with the technologies and products required to meet the needs of future mobility.

  Cael gwybod rhagor
  ASTUTE 2020 in collaboration with Marine Power Systems Ltd. on their clean, Reliable and Affordable Wave Power Technology

  ASTUTE 2020 in collaboration with Marine Power Systems Ltd. on their clean, Reliable and Affordable Wave Power Technology

  14/09/2017

  ASTUTE 2020 is working with MPS on generating suitable computational models using information supplied by MPS along with performing finite element analysis on the structure.

  Cael gwybod rhagor
  Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

  Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

  13/09/2017

  Roedd Divemex Ltd. yn brofiadol ym maes y diwydiannau morol ac yn sylweddoli bod angen math newydd o angor. Bu ASTUTE 2020 yn cydweithio â Divemex i bennu paramedrau perfformiad, gan gyfeirio’n arbennig at gywirdeb/gallu ailadrodd y safle lansio a safle gwreiddio terfynol yr angor newydd.

  Cael gwybod rhagor
  Powdwr, Gronynnau a Phopgorn - Dod i ddeall sut mae cnewyllyn corn yn ‘Popio’

  Powdwr, Gronynnau a Phopgorn - Dod i ddeall sut mae cnewyllyn corn yn ‘Popio’

  13/09/2017

  Ar benwythnos 9fed – 10fed Medi, bu ASTUTE 2020 yn cymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Abertawe.

  Cael gwybod rhagor
  Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Calon yn galluogi profion clinigol â Dyfais Cymorth Fentrigol gyntaf y DU

  Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Calon yn galluogi profion clinigol â Dyfais Cymorth Fentrigol gyntaf y DU

  17/07/2017

  Sefydlwyd Calon Cardio yn 2007 ac mae’n rhan o’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Calon Cardio yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o bympiau gwaed mewnblanadwy ar gyfer trin methiant cronig datblygedig yn y galon, y MiniVAD™, Dyfais Fechan Cymorth Fentriglaidd.

  Cael gwybod rhagor